Tentatif Program

MASAHARI PERTAMA (6 NOVEMBER 2017)
08.00-09.00Pendaftaran peserta
09.00 -10.00 Majlis Perasmian
Dirasmikan oleh : Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia / Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani
10.00-10.30Pendaftaran peserta
10.30-11.30Sesi I : 1.1 Strategi untuk menjadikan Malaysia-Indonesia sebagai pusat kecemerlangan (center of excellence) dalam bidang pertanian tropika
Penyelaras:
Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar (MPN)
Prof. Dr. Roedhy Poerwanto (API)
6-8 Pembentangan (ADK)
11.30-12.301.2 Pembangunan industri hiliran daripada pelbagai produk pertanian dan juga produk sampingan (termasuk sisa buangan biojisim)
Penyelaras:
Prof. Dr. Sharifuddin Md. Shaarani (MPN)
Prof. Dr. Dewa Ngurah Suprapta (API)
12.30- 14.30Makan tengah hari
14.30- 15.30Sesi II :1.3 Strategi untuk memartabatkan program ilmu dan teknologi berkaitan pertanian dan sekuriti makanan.
Penyelaras:
Prof. Ir.Dr. Wan Ishak Wan Ismail (MPN)
Prof. Dr. Sumeru Ashari (API)
6-8 Pembentangan (ADK)
15.30-16.301.4 Pembangunan/pengembangan kerjasama melalui akademik, penyelidikan, perbincangan ilmiah dan penerbitan secara bersama antara ilmuwan Indonesia dan Malaysia.
Penyelaras:
Prof. Dr. Abdul Rashid Baba (MPN)
Prof. Dr. Sri Raharjo (API)
16.30 Minum petang
20.00-23.00Majlis Makan Malam Forum Pertanian IPIMA 2017 di Dewan Banquet UPM
MASAHARI KEDUA (7 NOVEMBER 2017)
09.00-10.00Sesi III : 2.1 Strategi dalam meningkatkan kerjasama penyelidikan dan perkongsian maklumat kearah kesepakatan pintar (smart partnership) dalam bidang pertanian, sekuriti makanan, bioteknologi, biodiversiti dan biotinjauan.
Penyelaras:
Prof. Dr. Mohamad Osman (MPN)
Prof. Dr. Ambo Alla (API)
6-8 Pembentangan (ADK)
10.00 -10.30Minum pagi
10.30-11.30Sesi IV :
2.2 Strategi membangunkan pusat kecemerlangan (center of excellence) dalam industri makanan dan produk halal dan toyiban
Penyelaras:
Prof. Dr. Aminah Abdullah (MPN)
Prof. Dr. Dr. Khaswar Syamsu (API)
11.30-14.00Makan Tengah Hari
14.00 - 16.00 2.3 Strategi menarik minat generasi muda menceburi industri pertanian
Penyelaras:
Prof. Dr. Mohd Effendy Sbd Wahid(MPN)
Prof. Dr. Ganjar (API)
2.4 Menangani diskriminasi perdagangan antarabangsa ke atas komoditi perladangan melalui bukti saintifik
Penyelaras:
Prof. Emeritus Dr. Jalani Sukaimi (MPN)
Prof. Dr. Masyhuri (API)
6-8 Pembentangan (ADK)
16.00Minum petang
MASAHARI KETIGA (8 NOVEMBER 2017)
9.00 – 10.00Sesi V3.1 Strategi dan perancangan bagi membantu pihak kerajaan dalam isu penggunaan sumber alam semulajadi (natural resources), penggunaan tanah, perundangan, persekitaran, subsidi,dan sebagainya
Penyelaras:
Prof. Dr. Mahmud Tengku Muda Mohamed (MPN)
Prof. Dr.Benjamin Lakitan (API)
6-8 Pembentangan (ADK)
10.00 – 10.15Minum pagi
10.15 – 13.15Sesi V3.2 Strategi peningkatan peranan sektor swasta dalam industri pertanian dan makanan
Penyelaras:
Prof. Datin Paduka Dr. Fatimah Mohamed Arshad (MPN)
Prof. Dr. Bustanul Arifin (API)
6-8 Pembentangan (ADK)
3.3 Pemantapan sistem Akreditasi Amalan Pertanian Baik (APB) melalui latihan dan pengembangan berdasarkan piawaian dan jaminan mutu kompetensi kerja
Penyelaras:
Prof. Dr. Ridzwan Abdul Rahman (MPN)
Prof. Dr. Soemono (API)
Sesi Pembentangan Lisan (sesi concurrent)
Tajuk akan ditentukan kemudian
3.4 Potensi dan prospek penubuhan International Graduate School on Tropical Agriculture
Penyelaras:
Prof. Dr. ABdul Shukor Juraimi (MPN)
Prof. Dr. Khairil Anwar Notodiputro (API)
13.15 – 14.00Makan tengah hari
14.00 – 15.00Perbahasan keseluruhan

Moderator: Prof. Dr. Ghizan Saleh (MPN)
Prof. Dr. Yusram Massijaya (API)
15.00-16.00Rumusan daripada Perbincangan Meja Bulat Pertanian dan Sekuriti Makanan Malaysia-Indonesia (Sesi Khas IPIMA II 2015)

Oleh: Prof. Dr. Ghizan Saleh (MPN)
Prof. Dr. Ridzwan Abdul Rahman (MPN)
Prof. Dr. Rita Muhamad (MPN)
Prof. Dr. Yusram Massijaya (API)
Prof. Dr. Evy Damayanthi (API)
Prof. Dr.Tineke Mandang (API)
16.00-17.00Sambutan Penutupan
Penutupan oleh : Prof. Tan Sri Dr. Zakri Abdul Hamid (Pengerusi MPN)
Prof. Dr.Sofyan Efendi (Presiden API)
MASAHARI KEEMPAT (9 NOVEMBER 2017)
8.00-5.00Lawatan di sekitar UPM dan Putrajaya.